Jieyu Wu

Yan – Lab Members

Post-Doctoral Fellow
344 CARL Building
BOX 3054
Durham, N.C. 27710
Phone: 919-684-1103
jieyu.wu@duke.edu

Research Interest:
Neuron degeneration and regeneration

Personal Interest:
Basketball

Publication list:
Jieyu Wu*, Xue Jiang*, Yamei Li, Tingting Zhu, Jingjing Zhang, Zhiguo Zhang, Linqiang Zhang, Yuru Zhang, Yanli Wang, Xiaoju Zou, Bin Liang. PHA-4/FoxA Senses Nucleolar Stress to Regulate Lipid Accumulation in Caenorhabditis elegans. Nature Communications, 2018

Haizhen Wang*, Xue Jiang*, Jieyu Wu, Linqiang Zhang, Jingfei Huang, Yuru Zhang, Xiaoju Zou, Bin Liang. Iron Overload Coordinately Promotes Ferritin Expression and Fat Accumulation in Caenorhabditis elegans. Genetics, 2016

Yihong Ding*, Xiaoju Zou*, Xue Jiang, Jieyu Wu, Yuru Zhang, Dan Chen, Bin Liang. Pu-Erh Tea Down-Regulates Sterol Regulatory Element-Binding Protein and Stearyol-CoA Desaturase to Reduce Fat Storage in Caenorhaditis elegans. Plos One, 2015